Vásárlási és szállítási feltételek

Megrendelés

Megrendelést írásban (e-mail vagy fax) és a webáruházon keresztül, illetve lemondást írásban (e-mail vagy fax) fogadunk el. A megrendelt, és a megrendelés dátumától számított 3 napon belül írásban le nem mondott árut kiszámlázzuk, későbbi visszavonásuk esetén a megrendelés értékének 10 %-a kerül kiszámlázásra, amennyiben a megrendelő nem minősül fogyasztónak a 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint. Megrendelését az alábbiak szerint adhatja le:

  • Webáruházon keresztül
  • Levélben: Balázs-Diák Kft. 1043 Budapest, Csányi László u. 34.
  • Faxon: (+36 1) 266-5140, (+36 1) 266-5226
  • Email: info@idoctum.com
  • Személyesen: 1043 Budapest, Csányi László utca 34. fszt.

Kérjük, hogy megrendelését csak egyféle módon juttassa el részünkre, mert a többféle módon részünkre eljuttatott megrendelés feldolgozásából adódó félreértésért felelősséget nem vállalunk!

A megrendelőlap Adobe Acrobat programmal tölthető ki (Adobe Readerrel nem). Amennyiben rendelkezésére áll az Adobe Acrobat program, úgy mentse el másként. Nyissa meg a programmal, töltse ki és mentsen rá, vagy mentse másként, végül küldje el nekünk e-mailben. Amennyiben Ön Adobe Readerrel rendelkezik, ez esetben kérjük nyomtassa ki a lapot, töltse ki és küldje el azt nekünk szkennelve vagy faxon vagy postán.

Árak

A webáruházban a rendelés időpontjában érvényes árak kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett árak bruttó árak, tehát az áfa-t (5 % vagy 27 %) tartalmazzák, de az esetleges szállítási költséget nem. A webáruházban esetlegesen felmerülő hibák, hiányosságok esetén fenntartjuk a jogot a korrekcióra, mely esetben a hiba tudomásunkra jutását követő legrövidebb időn belül tájékoztatjuk a vásárlót. Ebben az esetben feleknek lehetőségük van a megrendeléstől történő elállásra.

Az árlistában szereplő árak 310 HUF/EUR árfolyamszintig érvényesek. Amennyiben az árfolyam ehhez képest 3%-nál nagyobb mértékben változik, fenntartjuk a jogot az azonnali árváltoztatásra.
Az árváltozás a folyamatban lévő rendeléseket nem érinti.

Megrendelés visszaigazolás

Megrendelését minden esetben (munkanapokon, 24 órán belül) visszaigazoljuk faxon vagy email vagy postai úton.

Szállítás

Gépkocsival, futárszolgálattal vagy postai úton a szállítási költség felszámításával. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ország több településén a Posta külön házhozszállítási (utánvét) költséget számít fel! A törékeny eszközök reklamációját az átvételt követő 24 órán belül felvett postai és iskolai jegyzőkönyv alapján van módunkban megvizsgálni, mely jegyzőkönyve(ke)t kérjük címünkre eljuttatni szíveskedjenek!

Amennyiben a terméket úgy veszik át, hogy az átvételkor nem ellenőrzik a csomag, illetve a termék épségét, sértetlenségét, reklamációt nem áll módunkban elfogadni és ebben az esetben a garanciát sem tudjuk érvényesíteni! Megértésüket köszönjük!

Kérjük, hogy a szállítás (személyesen érte jön, posta stb.) és fizetés módját (előre utalás, átutalás, utánvét, személyes átvételkor készpénz) a megrendelésen szíveskedjen feltüntetni.

A szállítási költséget a megrendelés visszaigazoláson minden esetben feltüntetjük.

Fizetési feltételek

OTP bankkártyás fizetés, átutalás, előre utalás, utánvét, személyes átvételkor készpénz.

Tájékoztatjuk, hogy bruttó 20 000 Ft érték alatti rendelés esetén nem áll módunkban átutalásos fizetési módot biztosítani!

Állami intézmények, önkormányzatok, iskolák, óvodák, bölcsődék részére biztosítjuk a 8 napos átutalással történő fizetést.

Gazdasági társaságok (Kft., Bt. stb.), egyéni vállalkozók, magánszemélyek, alapítványok, egyesületek csak és kizárólag előre utalással, utánvéttel vagy az áruátvétellel egyidőben történő készpénzes fizetési módok közül választhatnak!

A díjszabás tekintetében irányadó szállítási árak

kg-tól

kg-ig

Ft

1

5

1000

5

15

1500

15

20

2000

20

30

3000

3

50

3500


50 kg feletti és/vagy túlméretes eszköz szállításánál egyedi elbírálás alapján igazoljuk vissza a szállítási költséget.
Utánvét szolgáltatás plusz díja +1500 Ft.
Intézményeknek (óvodák, iskolák) részére 200000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes kiszállítást vállalunk.
 

Bankkártyás fizetés a webáruházban

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét. Az sni.idoctum.hu az Ön kártya adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nem kerül a birtokába, abba betekintést nem nyer. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank oldalára és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

  • Kártyaszám: A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám
  • Lejárati dátum: A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám
  • Érvényesítési kód: A kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye) (CVV2, vagy CVC2) Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, az erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet: Visa (dombornyomott), MasterCard (dombornyomott), American Express (dombornyomott), Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően - ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Pontos információért forduljon a kártyakibocsátó bankjához.

Kedvezmények

  • Bruttó 200 000 Ft érték feletti termék rendelés esetében ingyenes, nagyméretű esetében a szállítás a súly és a távolság arányában kerül kiszámításra.
  • Leértékelés, készlet-kiárusítás, vagy egyéb okok miatti kedvezmény

A kedvezmények utólag nem érvényesíthetők és nem összevonhatók!

Garancia

A garancia a gyártó által megadott jótállási időtartammal egyező.

A terméket csak eredeti csomagolásban, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Elállási jog

A vásárló az áru kézhezvételétől kezdődően 14 napon belül indokolás nélküli elállhat a vásárlástól. Ez esetben az árut eredeti csomagolásban, sérülésmentesen, használati kopásnyom-mentesen kérjük az eladóhoz visszajuttatni (Csak a kipróbáláshoz szükséges mértékben használtan). Amennyiben használatból eredő kopás látható a terméken, akkor nem áll módunkban a terméket visszavenni.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

A fogyasztó az elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatmintával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A 14 napos határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállást, ha a fogyasztó az elállási nyilatkozatát ezen a határidőn belül igazolhatóan elküldi.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben használatból eredő kopás látható a terméken, akkor nem áll módunkban a terméket visszavenni.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; - olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; - a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt (link: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043) érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve (link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF) érhető el.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.