Három pillér

Czunyiné Bertalan Judit

A sikeres Digitális Oktatási Stratégia három fontos pilléren alapszik – véli a stratégia kidolgozásában aktív szerepet vállaló Czunyiné Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos.

Az első és talán legfontosabb pillér maga a tanár. Az iskolának a feladata a felhalmozott tudás rendszerezése és átadása. Ennek a tudásátadásnak a klasszikus, frontális osztálymunka során bevett gyakorlatán a tanároknak változtatniuk kell, hiszen olyan környezetre kell felkészíteniük a diákokat, melyben az információ nagyon gyorsan változik.

A mai pedagógus az analóg közigazgatás „terméke”, így nem csoda, ha a digitális stratégia megvalósításában ezek a pedagógusok csak kis hatékonysággal tudnak részt venni. A tanítás lelke a tanár, személyisége teszi a tananyagot értékké a gyermekek számára, ezért a tárgyi feltételek megteremtése mellett a tanári kompetenciák megerősítésére kell összpontosítani. Ha a tanár ismeri a digitális oktatás pedagógiai eszközeit, akkor nem fél tőlük és használni tudja munkája során. A probléma gyökerét továbbá az jelenti, hogy a tanárok nem kaptak olyan rendszerezett pedagógiai módszertani felkészítést, melynek során ezeket az eszközöket be tudnák építeni a tanórába, ezért fontos több programot is indítani a képzésükre. Hiszen az oktatás alapvető célja ma is ugyanaz, mint 100 évvel ezelőtt volt: tegyük lehetővé az ember által kreált világban gyermekeink számára az intelligens tájékozódást.

A második pillér a digitális közmű kiépítése, megléte az iskolákban. Ahogy van áram, víz, fűtés a tantermekben, lennie kell digitális infrastruktúrának is, mely működő és elérhető szolgáltatásokat biztosít. Olyan tanteremi kommunikációs rendszert kell kiépíteni, melyben a gyermek akár saját eszközét is használhatja, tehát a BYOD (bring your own device, vagyis hozd a saját eszközöd) világa az oktatás terén is üdvözlendő.

A harmadik alappillér pedig a megfelelő digitális tananyagok fejlesztése, melyeket platformtól függetlenül tudnak használni a tanárok és a diákok egyaránt. A digitális világ lehetővé teszi, hogy mindig a lehető legfrissebb adat és információ álljon a tanárok és a diákok rendelkezésére.

Czunyiné Bertalan Judit szerint a tehetséggondozás, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése terén a felsorolt három alappillérré támaszkodva érhetünk el kiváló eredményeket. A kormánybiztos elismerte, hogy még az építkezés elején tartunk, és közös felelősségünk, hogy gyermekeink megfelelően rendszerezett tudással rendelkezzenek.


Forrás: http://www.itbusiness.hu/Fooldal/main_flash_banner/Digitalis_transzformacio_elott_az_oktatas.html
Fotó: eduline.hu